We use cookies to provide you with a better service. Carry on browsing if you're happy with this, or find out how to manage cookies. X

About Us

  • Heritage Bathrooms International French
  • Heritage Bathrooms International Dutch
  • Heritage Bathrooms International German

Heritage bathrooms - to międzynarodowa firma współpracująca z partnerami z ponad 25 krajów począwszy od Skandynawii po Australię.

Dzięki członkostwu w Masco Corporation, która jest jednym ze światowych liderów w zakresie produkcji innowacyjnych rozwiązań dla domu, mamy zapewnione zasoby oraz globalny dostęp dla dostarczenia towarów i świadczenia najlepszych usług naszym odbiorcom, którzy doceniają jakość, wartość towarów oraz brytyjskie poczucie stylu. Nasi klienci zagraniczni są wspierani przez specjalny zespół na którego czele stoją menedżerki ds sprzedaży międzynarodowej Claire Willoughby i Aneta Duchnowska. Jeśli reprezentujecie Państwo spółkę międzynarodową zainteresowaną współpracą z Heritage bathrooms, uprzejmie prosimy o kontakt z Claire lub z Anetą.

Claire Willoughby
Manager ds sprzedaży międzynarodowej - Europa Zachodnia
+44 (0)7966 971 422

Email Claire

Claire pracuje w zakresie sprzedaży międzynarodowej ponad 17 lat, biegle mówi po francusku i niemiecku. Studiowała i pracowała zarówno we Francji, jak i w Niemczech. Obecnie Claire skupia się na rozwoju nowych rynków oraz na budowie obopólnie korzystnej współpracy z partnerami na całym obszarze Europy Zachodniej.

Claire Willoughby | Heritage Bathrooms

Aneta Duchnowska
Manager ds sprzedaży międzynarodowej - Europa Wschodnia
+49 171 746 0025

Email Aneta

Aneta odpowiada za wszechstronne wsparcie naszych odbiorców z regionu Europy Wschodniej, krajów Bałtyckich oraz Rosji. Przez 18 lat pracowała jako manager ds sprzedaży w naszej spółce siostrzanej Hueppe i będzie kontynuowała rolę koordynatora sprzedaży w regionie Europy Wschodniej i Rosji, co przekłada się na duże doświadczenie w zakresie skutecznego rozwoju interesów w tym regionie.

Aneta Duchnowska | Heritage Bathrooms